1024.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nubrėžkite parabolę ir pagal grafiką apskaičiuokite prie kokios x reikšmės jis kirs x ašį. y=3x^{2}+6x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Parabolė
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Fizika: