1024.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nubrėžkite parabolę ir pagal grafiką apskaičiuokite prie kokios x reikšmės jis kirs x ašį. y=3x^{2}+6x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Geometrija:
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Diskriminantas
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Fizika: Slėgis.
  10. Chemija: 10. kl