1700.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą!


Nustatykite taško E koordinates.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės