1700.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą!


Nustatykite taško E koordinates.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Veiksmai su daugianariais