98.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Pavadinkite aprašytą agregatinę būseną: medžiagos dalelės labai silpnai susijusios viena su kita ir gali laisvai judėti dideliu greičiu, užimdamos visą indo tūrį, ir neribotai susimaišo su kitomis tos pačios agregatinės būsenos dalelėmis.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Fizika: Šviesos spektras
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba