98.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Pavadinkite aprašytą agregatinę būseną: medžiagos dalelės labai silpnai susijusios viena su kita ir gali laisvai judėti dideliu greičiu, užimdamos visą indo tūrį, ir neribotai susimaišo su kitomis tos pačios agregatinės būsenos dalelėmis.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.