98.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Pavadinkite aprašytą agregatinę būseną: medžiagos dalelės labai silpnai susijusios viena su kita ir gali laisvai judėti dideliu greičiu, užimdamos visą indo tūrį, ir neribotai susimaišo su kitomis tos pačios agregatinės būsenos dalelėmis.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Fizika: Šviesos spektras
  3. Chemija: Medžiagos kiekis.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas