98.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Pavadinkite aprašytą agregatinę būseną: medžiagos dalelės labai silpnai susijusios viena su kita ir gali laisvai judėti dideliu greičiu, užimdamos visą indo tūrį, ir neribotai susimaišo su kitomis tos pačios agregatinės būsenos dalelėmis.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Algebra: Proporcijos, procentai