98.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Pavadinkite aprašytą agregatinę būseną: medžiagos dalelės labai silpnai susijusios viena su kita ir gali laisvai judėti dideliu greičiu, užimdamos visą indo tūrį, ir neribotai susimaišo su kitomis tos pačios agregatinės būsenos dalelėmis.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..