98.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Pavadinkite aprašytą agregatinę būseną: medžiagos dalelės labai silpnai susijusios viena su kita ir gali laisvai judėti dideliu greičiu, užimdamos visą indo tūrį, ir neribotai susimaišo su kitomis tos pačios agregatinės būsenos dalelėmis.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Fizika:
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Algebra: Realieji skaičiai
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju