98.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Pavadinkite aprašytą agregatinę būseną: medžiagos dalelės labai silpnai susijusios viena su kita ir gali laisvai judėti dideliu greičiu, užimdamos visą indo tūrį, ir neribotai susimaišo su kitomis tos pačios agregatinės būsenos dalelėmis.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)