1985.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymus.

Vienanarį 7l^2 6lp^8 užrašykite įprasta formą!

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Tiesinė funkcija