1985.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymus.

Vienanarį 7l^2 6lp^8 užrašykite įprasta formą!

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Panašūs daugianariai
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Tiesinė funkcija
  9. Algebra:
  10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.