1985.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymus.

Vienanarį 7l^2 6lp^8 užrašykite įprasta formą!

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Ordinatės ašis
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Funkcija