1985.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymus.

Vienanarį 7l^2 6lp^8 užrašykite įprasta formą!

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra:
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija