1985.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymus.

Vienanarį 7l^2 6lp^8 užrašykite įprasta formą!

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Tiesinė funkcija
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  10. Algebra: Ordinatės ašis