1949.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario r koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 3. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 13. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 16. Algebra: Vienanariai
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Racionalieji skaičiai
 19. Algebra: Lygties sąvoka
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra:
 31. Algebra:
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Algebra: Raidė - kintamasis
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Skaičių lygtys
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Algebra: Koordinačių plokštuma
 42. Algebra: Veiksmai su vienanariais