1949.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario r koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Algebra: Lygties sąvoka
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Algebra:
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra: Koordinačių plokštuma
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 23. Algebra: Raidė - kintamasis
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Skaičių lygtys
 28. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 35. Algebra: Racionalieji skaičiai
 36. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Algebra: Vienanariai