2935.3. Mechaninio judėjimo samprata.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite vidutinį mašinos greitį, jeigu mašina važiuoja pusę kelio 15 km/h, o kitą pusę - 90 km/h greičiu.
km/h
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Mechaninio judėjimo samprata.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: Mediana
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  9. Geometrija:
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).