2096.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį x^2-2x-600, jei x yra 26
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Geometrija:
  7. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Fizika: