2096.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį x^2-2x-600, jei x yra 26
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Medžiagos būsenos.
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Fizika:
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Fizika: