1408.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamuoju.

Tėvas per valandą pririnko y grybų krepšių, o sūnus - 2 krepšais mažiau. Kiek grybų krepšių tėvas ir sūnus pririnko per x valandų?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  8. Algebra: Trinariai
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis