1408.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamuoju.

Tėvas per valandą pririnko y grybų krepšių, o sūnus - 2 krepšais mažiau. Kiek grybų krepšių tėvas ir sūnus pririnko per x valandų?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 3. Algebra: Funkcija
 4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Algebra:
 13. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Algebra: Koordinačių plokštuma
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 20. Algebra: Koordinačių plokštuma
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra: Taško koordinatės
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Vienanariai
 29. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 30. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Algebra: Trinariai
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 39. Algebra: Raidė - kintamasis
 40. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 41. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 42. Algebra: Lygčių savybės