934.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis skaičius priklauso realiųjų skaičių aibei? \sqrt{11}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  9. Algebra: ax² + bx = 0
  10. Algebra: Hiperbolė