1845.3. Proporcingumo koeficientas k

Koks yra atkarpų ilgių proporcingumo koeficientas k? ( k<1) Dydžius išreikškite langeliais, santykį užrašykite trupmena, jeigu galima, ją suprastinkite.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  6. Algebra: Funkcija
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės