1845.3. Proporcingumo koeficientas k

Koks yra atkarpų ilgių proporcingumo koeficientas k? ( k<1) Dydžius išreikškite langeliais, santykį užrašykite trupmena, jeigu galima, ją suprastinkite.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Koordinačių plokštuma
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Tapatybės