648.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai daugianaris?
y^{-1}+5xz-y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Panašūs daugianariai
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Tiesinė funkcija
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas