648.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai daugianaris?
y^{-1}+5xz-y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys