1606.3. Koordinačių plokštuma

Užpildykite tuščius laukelius

Horizontali ašis koordinačių sistemoje yra vadinamas ašimi.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra: Vienodi vienanariai
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai