1606.3. Koordinačių plokštuma

Užpildykite tuščius laukelius

Horizontali ašis koordinačių sistemoje yra vadinamas ašimi.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai.
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra:
  9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  10. Algebra: