1606.3. Koordinačių plokštuma

Užpildykite tuščius laukelius

Horizontali ašis koordinačių sistemoje yra vadinamas ašimi.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Priešingi daugianariai.
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas