1824.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

Bruknių uogienei išvirti reikia 400 g cukraus vienam kilogramui uogų. Kiek kilogramų cukraus reikės, norint paruošti uogienę iš 18 kg uogų? Atsakymą užrašykite dešimtaine trupmena.
kg
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 4. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra:
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 9. Algebra:
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 15. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Tapatybės
 23. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Lygčių savybės
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Priešingi daugianariai
 33. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 34. Algebra: Skaičių lygtys.
 35. Algebra: Tiesinė funkcija
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra:
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.