1597.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Duotas paveikslėlis.


Parašykite teisingą atsakymą.

Kurie paveikslėlyje duoti trikampiai yra lygūs? Užrašykite abecelės tvarka.
ir
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Skirtingi vienanariai
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra:
 11. Algebra: Ordinatės ašis
 12. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Panašūs daugianariai
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 31. Algebra: Kintamojo reikšmė
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Panašūs vienanariai