1232.3. Priešingi daugianariai

Ar duotas daugianaris yra priešingas daugianariui -6z-3x^{2}+y?

Užrašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 3. Algebra: Abcisės ašis
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 9. Algebra:
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Algebra: Skaičių lygtys
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 25. Algebra: Priešingi daugianariai
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 28. Algebra:
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 34. Algebra: Lygčių savybės
 35. Algebra: Skaičių lygtys.
 36. Algebra: Tiesinė funkcija
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Algebra: Tapatybės