128.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{3}{10}+\frac{16}{20}+2.15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Algebra: Skirtingi vienanariai
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Geometrija:
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 12. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 15. Algebra: Skirtingi vienanariai
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 21. Algebra:
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 38. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 39. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 40. Algebra:
 41. Algebra: Funkcija y = x²
 42. Algebra: Dydžių priklausomybė