128.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{3}{10}+\frac{16}{20}+2.15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 5. Algebra:
 6. Algebra:
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Geometrija:
 10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 11. Algebra: Skirtingi vienanariai
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Abcisės ašis
 15. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 16. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 17. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 18. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Vienanario koeficientas
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 34. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Algebra: Skirtingi vienanariai
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Vienanariai