128.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{3}{10}+\frac{16}{20}+2.15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra:
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Geometrija:
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Skirtingi vienanariai
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra: Tapatybės
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Vienanario koeficientas
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Dydžių priklausomybė
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Kintamojo reikšmė
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Skirtingi vienanariai
 37. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai