128.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{3}{10}+\frac{16}{20}+2.15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)