128.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{3}{10}+\frac{16}{20}+2.15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Algebra: Vienodi vienanariai
  5. Algebra: Abcisės ašis
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.