128.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{3}{10}+\frac{16}{20}+2.15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanario koeficientas
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai