1394.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Raskite x reikšmę, kuri būtų abiejų lygčių sprendinys x^{2}-3x=10 and x^{2}-5=4x
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 4. Algebra: Tiesinė funkcija
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Algebra: Taško koordinatės
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra:
 11. Algebra: Priešingi daugianariai
 12. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 13. Algebra: Skaičių lygtys.
 14. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Lygčių savybės
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Algebra: Skaičiaus modulis
 27. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 28. Algebra:
 29. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 36. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 37. Algebra: Vienanario koeficientas
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės