161.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Moda
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis