161.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga.