161.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  9. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  10. Algebra: Racionali išraiška