161.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcijos, procentai
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Algebra: Hiperbolė