2046.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kvadratinę lygtį, kai koeficientai a=3, b=-24, c=48.
ax^2+bx+c=0
x=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Algebra:
  5. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Fizika: Garso savybės.
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)