2046.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kvadratinę lygtį, kai koeficientai a=3, b=-24, c=48.
ax^2+bx+c=0
x=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Geometrija:
  3. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  4. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai