2046.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kvadratinę lygtį, kai koeficientai a=3, b=-24, c=48.
ax^2+bx+c=0
x=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Tikimybė
  5. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Grafikas y = k/x
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys