121.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Paverskite paprastasias trupmenas ar mišrias trupmenas į dešimtaines. Parašykite atsakymą su dviem skaičiais po kablelio!
\frac{2}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Algebra:
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Raidė - kintamasis