121.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Paverskite paprastasias trupmenas ar mišrias trupmenas į dešimtaines. Parašykite atsakymą su dviem skaičiais po kablelio!
\frac{2}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Skaičiaus modulis
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Algebra: Abcisės ašis