121.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Paverskite paprastasias trupmenas ar mišrias trupmenas į dešimtaines. Parašykite atsakymą su dviem skaičiais po kablelio!
\frac{2}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: