121.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Paverskite paprastasias trupmenas ar mišrias trupmenas į dešimtaines. Parašykite atsakymą su dviem skaičiais po kablelio!
\frac{2}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Trinariai
  4. Algebra: Funkcija y = x²
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas