121.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Paverskite paprastasias trupmenas ar mišrias trupmenas į dešimtaines. Parašykite atsakymą su dviem skaičiais po kablelio!
\frac{2}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Abcisės ašis