121.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Paverskite paprastasias trupmenas ar mišrias trupmenas į dešimtaines. Parašykite atsakymą su dviem skaičiais po kablelio!
\frac{2}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Taško koordinatės