121.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Paverskite paprastasias trupmenas ar mišrias trupmenas į dešimtaines. Parašykite atsakymą su dviem skaičiais po kablelio!
\frac{2}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Funkcija