1244.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Parašykite atsakymą.

Užrašykite daugianarį 16-y^{2}, naudodamiesi kvadratų skirtumo formule (a-b)(a+b)=a^{2}-b^{2}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.