1244.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Parašykite atsakymą.

Užrašykite daugianarį 16-y^{2}, naudodamiesi kvadratų skirtumo formule (a-b)(a+b)=a^{2}-b^{2}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q