1149.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Atlikite veiksmus.
\frac{x^{2}-4}{2x-1}+\frac{4}{1-2x}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.