1149.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Atlikite veiksmus.
\frac{x^{2}-4}{2x-1}+\frac{4}{1-2x}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  6. Algebra: Mediana
  7. Chemija:
  8. Algebra:
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys