1272.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite
-\frac{15}{(-2)^2}-(-\frac{4}{8})\times 0.2 =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Algebra: Priešingi daugianariai.
  5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Vienodi vienanariai
  8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška