856.3. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Nurodykite x reikšmių intervalą. x-1+\frac{1}{2}+\frac{x}{3}+\frac{1}{4}+\frac{x}{5}<\frac{x}{2}+\frac{1}{3}-\frac{x}{4}+\frac{1}{5} +B žymima teigiama begalybė, -B neigiama begalybė.
( ; ]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Algebra: Moda
  6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  7. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys