1161.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Padauginkite. Suprastinkite.
\frac{-6}{12b}\times \frac{2b}{3}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba