1863.3. Trupmenos pagrindinė savybė

Parašykite atsakymą.

Pertvarkykite trupmeną taip, kad būtų galima ją suprastinti. Pvz.,
\frac{x^2y+y^3+5x^2+xy}{zy+5z}=\frac{\left(x^2+y^2\right)\left(y+5\right)}{zy+5z}=\frac{\left(x^2+y^2\right)\left(y+5\right)}{z\left(y+5\right)}
\frac{4x^2+8x+4+4x^2c+8xc+4c}{2c+2}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės.
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: