1243.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Sutvarkykite daugianarį (5-x)(5+x), naudodami greitosios daugybos formulę (a-b)(a+b)=a^{2}-b^{2}.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra:
 11. Algebra:
 12. Algebra: Lygčių savybės
 13. Algebra: Skaičiaus modulis
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Koordinačių plokštuma
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 18. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 19. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 20. Algebra: Daugianariai
 21. Algebra: Racionalieji skaičiai
 22. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra: Kintamojo reikšmė
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis