1243.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Sutvarkykite daugianarį (5-x)(5+x), naudodami greitosios daugybos formulę (a-b)(a+b)=a^{2}-b^{2}.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Kintamojo reikšmė
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 15. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 18. Algebra: Lygčių savybės
 19. Algebra:
 20. Algebra: Koordinačių plokštuma
 21. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 22. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 28. Algebra: Skaičiaus modulis
 29. Algebra:
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Racionalieji skaičiai
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Daugianariai
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.