908.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė - +B, o neigiama - -B.
\frac{32-6x}{12x-24}

( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Fizika: Šviesos spektras
  4. Fizika: Slėgis.
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.