908.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė - +B, o neigiama - -B.
\frac{32-6x}{12x-24}

( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Chemija: Medžiagos kiekis.
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos