908.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė - +B, o neigiama - -B.
\frac{32-6x}{12x-24}

( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  8. Fizika: Judėjimo grafikas..
  9. Fizika: Slėgis.
  10. Algebra: Realieji skaičiai