908.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė - +B, o neigiama - -B.
\frac{32-6x}{12x-24}

( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Fizika: