908.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė - +B, o neigiama - -B.
\frac{32-6x}{12x-24}

( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  5. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  6. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Fizika: Garso savybės.