788.3. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Nustatykite visas statmenas tieses į duotą tiesę.


Tiesė EG

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Skaičiaus modulis
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Taško koordinatės
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 14. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Daugianariai
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra:
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 32. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 33. Algebra:
 34. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 35. Algebra: Abcisės ašis
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai