788.3. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Nustatykite visas statmenas tieses į duotą tiesę.


Tiesė EG

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Skaičiaus modulis
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Dvinariai
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra:
 21. Algebra: Dydžių priklausomybė
 22. Algebra: Daugianariai
 23. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 24. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 25. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 26. Algebra:
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Vienanario koeficientas
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas