788.3. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Nustatykite visas statmenas tieses į duotą tiesę.


Tiesė EG

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Skirtingi vienanariai
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Dydžių priklausomybė
 20. Algebra: Dydžių priklausomybė
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra:
 23. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 24. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 25. Algebra: Funkcija y = x²
 26. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Dydžių priklausomybė
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Trinariai
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Algebra:
 34. Algebra: Skaičiaus modulis
 35. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Algebra: Daugianariai
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 41. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 42. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės