1696.3. Taško koordinatės

Užpildykite tuščią laukelį.

Taškas koordinačių plokštumoje yra skaičiaus pora, kur antroji koordinatė yra vadinamas .
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos