1696.3. Taško koordinatės

Užpildykite tuščią laukelį.

Taškas koordinačių plokštumoje yra skaičiaus pora, kur antroji koordinatė yra vadinamas .
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis