2189.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 40 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 5, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Parabolė
  10. Fizika: Medžiagos būsenos