444.3. Medžiagų įvairovė.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Kurios medžiagos ar mišiniai nepriklauso šiai klasei?

Užrašykite pavadinimą klasės, kuriai priklauso kitos medžiagos!

medžiagos