1356.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Duotas nežinomasis b. Parašykite algebrinę išraišką (dalybą žymėkite / ).
Skaičius, kuris 3 kartus didesnis už b.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 4. Algebra: Lygčių savybės
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Algebra: Priešingi daugianariai
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Algebra: Taško koordinatės
 14. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Skaičių lygtys.
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Algebra: Tiesinė funkcija
 20. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 21. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Algebra:
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Lygčių savybės
 29. Algebra:
 30. Algebra: Skaičių lygtys
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 34. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 37. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 38. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 40. Algebra: Vienanario koeficientas
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.