1356.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Duotas nežinomasis b. Parašykite algebrinę išraišką (dalybą žymėkite / ).
Skaičius, kuris 3 kartus didesnis už b.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra:
 3. Algebra: Tapatybės
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 8. Algebra: Vienanario koeficientas
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 14. Algebra: Lygčių savybės
 15. Algebra:
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra: Lygčių savybės
 22. Algebra:
 23. Algebra: Taško koordinatės
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Skaičių lygtys
 26. Algebra: Priešingi daugianariai
 27. Algebra: Tiesinė funkcija
 28. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 29. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 30. Algebra: Skaičių lygtys.
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 39. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 42. Algebra: Dydžių priklausomybė