1654.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti x reikšmę, kad taškas B(2x;0) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra: Panašūs daugianariai
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Vienodi vienanariai