1654.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti x reikšmę, kad taškas B(2x;0) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.