1654.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti x reikšmę, kad taškas B(2x;0) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Panašūs daugianariai
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Tapatybės