1654.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti x reikšmę, kad taškas B(2x;0) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.