1654.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti x reikšmę, kad taškas B(2x;0) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Kintamojo reikšmė
  3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Vienanario koeficientas
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.