1647.3. Abcisės ašis

Įrašykite trūkstamus žodžius

Abscisių ašis su ordinačių ašimi kertasi laipsniu kampu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q