1647.3. Abcisės ašis

Įrašykite trūkstamus žodžius

Abscisių ašis su ordinačių ašimi kertasi laipsniu kampu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra:
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 7. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Racionalieji skaičiai
 10. Algebra: Racionalieji skaičiai
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 28. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Lygčių savybės
 31. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Trinariai
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 40. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija