1647.3. Abcisės ašis

Įrašykite trūkstamus žodžius

Abscisių ašis su ordinačių ašimi kertasi laipsniu kampu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Algebra:
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 15. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 19. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Algebra: Lygčių savybės
 27. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra: Daugianariai
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra: Racionalieji skaičiai
 38. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 39. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 40. Algebra: Skaičių lygtys
 41. Algebra: Taško koordinatės
 42. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė