815.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Parašykite atsakymą.

Ar pakanka duoto pavyzdžio įrodyti, kad kampas a yra lygus kampui β?
Kampas ∠β = ∠GAC.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k