815.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Parašykite atsakymą.

Ar pakanka duoto pavyzdžio įrodyti, kad kampas a yra lygus kampui β?
Kampas ∠β = ∠GAC.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra:
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės