1826.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite teisingą atsakymą.

Per 4 valandas automobilis nuvažiavo 252 km. Kiek kilometrų jis nuvažiuos per 7 valandas, jei ir toliau važiuos tuo pačiu greičiu?
km/h
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Koordinačių plokštuma
 4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 7. Algebra: Funkcija
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Kintamojo reikšmė
 13. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 24. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 27. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 28. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 31. Algebra: Trinariai
 32. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 33. Algebra: Raidė - kintamasis
 34. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 35. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 36. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 37. Algebra: Koordinačių plokštuma
 38. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 42. Algebra: