1826.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite teisingą atsakymą.

Per 4 valandas automobilis nuvažiavo 252 km. Kiek kilometrų jis nuvažiuos per 7 valandas, jei ir toliau važiuos tuo pačiu greičiu?
km/h
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Algebra: Lygčių savybės
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė