143.3. Kaip fizika tiria gamtą

Užrašykite atsakymą (vardininko linksniu).

Kokią tiriamosios veiklos dalį atliko mokinys? Norėdamas nustatyti upės tekėjimo greitį, mokinys išmatavo atsumą tarp dviejų pakrantėje augančių pasirinktų medžių, paleido plūdę ir skaičiavo laiką, per kiek laiko plūdė nuplaukė nuo vieno medžio iki kito.
veikla
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 3. Algebra: Racionali išraiška
 4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 6. Algebra: Funkcija
 7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 8. Chemija: Medžiagos kiekis.
 9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 10. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 11. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 12. Geometrija:
 13. Algebra: Trupmenos
 14. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 15. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 16. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 17. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 18. Algebra: Trupmenos
 19. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 20. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 21. Algebra: Hiperbolė
 22. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 23. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 24. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 25. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
 26. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 27. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
 28. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 29. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 30. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 31. Fizika: Judėjimo rūšys.
 32. Fizika: Garso sklidimas.
 33. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 34. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 35. Algebra: Racionalieji skaičiai
 36. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 37. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
 38. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 39. Algebra: Racionalieji skaičiai
 40. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 41. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 42. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka