482.3. Šviesa įvairiose aplinkose.

Parašykite teisingą atsakyma!

Kurioje fazėje yra Mėnulis, kai Žemėje vyksta Saulės užtemimas?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesa įvairiose aplinkose.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra:
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas