1098.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Raskite hiperbolės susikirtimo tašką su hiperbole y = 4/(3-x)
y = 1/(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  5. Geometrija:
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Hiperbolė
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas