1098.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Raskite hiperbolės susikirtimo tašką su hiperbole y = 4/(3-x)
y = 1/(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Algebra: Mediana
  3. Fizika:
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  9. Fizika: Slėgis.
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis