1098.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Raskite hiperbolės susikirtimo tašką su hiperbole y = 4/(3-x)
y = 1/(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  2. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  10. Algebra: Funkcija