1098.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Raskite hiperbolės susikirtimo tašką su hiperbole y = 4/(3-x)
y = 1/(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  4. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Mediana
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  10. Fizika: Masė ir tankis.