1098.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Raskite hiperbolės susikirtimo tašką su hiperbole y = 4/(3-x)
y = 1/(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Fizika: Garso savybės
  3. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  4. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Fizika: Masė ir tankis.
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.