KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

751.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Apskaičiuokite ∢ACF laipsnius, jei ∢ECB=125°, ∢BCF=99°, ∢ECA=85°


Parašykite atsakymą.

°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 6. Algebra: Trinariai
 7. Algebra:
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Lygčių savybės
 17. Algebra: Vienanario koeficientas
 18. Algebra:
 19. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Algebra: Dvinariai
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra: Panašūs daugianariai
 28. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 32. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 33. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 34. Algebra: Ordinatės ašis
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Priešingi daugianariai
 42. Algebra: Vienodi vienanariai