KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

751.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Apskaičiuokite ∢ACF laipsnius, jei ∢ECB=125°, ∢BCF=99°, ∢ECA=85°


Parašykite atsakymą.

°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 9. Algebra: Ordinatės ašis
 10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra: Lygčių savybės
 16. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 17. Algebra:
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Dvinariai
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Dvinariai
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 33. Algebra:
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 38. Algebra: Priešingi daugianariai
 39. Algebra:
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Algebra: Panašūs daugianariai