1669.3. Ordinatės ašis

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie ordinačių ašį teisingas?
Ordinačių ašies rodyklė rodo jos teigiamą kryptį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičių lygtys
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Daugianariai
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Algebra:
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 15. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 16. Algebra: Lygties sąvoka
 17. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 22. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 23. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 24. Algebra: Funkcija y = x²
 25. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 29. Algebra: Raidė - kintamasis
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 32. Algebra: Lygties sąvoka
 33. Algebra: Trinariai
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 40. Algebra: Ordinatės ašis
 41. Algebra:
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas