2723.3. Panašūs vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Pažymėkite vienanarius, kurie yra panašūs vienanariui 8a^6 b^{16}!

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis