2723.3. Panašūs vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Pažymėkite vienanarius, kurie yra panašūs vienanariui 8a^6 b^{16}!

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 13. Algebra:
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 16. Algebra: Funkcija
 17. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 18. Algebra: Trinariai
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 22. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 24. Algebra:
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 27. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 33. Algebra: Skaičių lygtys
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Ordinatės ašis
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 40. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 41. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 42. Algebra: