1102.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar šios lygtys yra ekvivalentiškos? 3x = 15 ir 5x = 25
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dvinariai
 2. Algebra: Panašūs daugianariai
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Vienanariai
 10. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 12. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Algebra: Lygčių savybės
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra:
 20. Algebra: Trinariai
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra:
 24. Algebra: Ordinatės ašis
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Dvinariai
 32. Algebra: Vienanario koeficientas
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra: Panašūs daugianariai
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.