578.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -19r53 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija y = x²
  2. Algebra: Kintamojo reikšmė
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas