1398.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Išspręskite lygtis:x^{2}-16=x^{2}+8x and x^{2}=4 Užrašykite tą x reikšmę, kuri tinka tik vienai lygčiai.
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  10. Algebra: Lygčių savybės