1398.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Išspręskite lygtis:x^{2}-16=x^{2}+8x and x^{2}=4 Užrašykite tą x reikšmę, kuri tinka tik vienai lygčiai.
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Koordinačių plokštuma
 4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Algebra: Funkcija
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 8. Algebra: Trinariai
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Algebra:
 22. Algebra: Koordinačių plokštuma
 23. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 31. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 35. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 36. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 37. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 38. Algebra: Raidė - kintamasis
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka