457.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį. CuSO4 → Cu(OH)2 Kaip papildomus reagentus galima naudotiO2, H2O, Zn, NaOH, HCl)

CuSO4 ( )
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 2. Algebra: Diferencijavimas
 3. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 4. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 5. Fizika: Darbas ir energija.
 6. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 7. Algebra: Geometrinė progresija
 8. Algebra: Nelygybių sistemos
 9. Algebra: Varjacinė eilutė
 10. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 11. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 12. Algebra: Lygčių grafikai
 13. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 14. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 15. Algebra: Kvadratinė funkcija
 16. Algebra: Bendri elementai
 17. Algebra: Geometrinė progresija
 18. Algebra: Variacinė eilutė
 19. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 20. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 21. Algebra: Koeficientas
 22. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 23. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 24. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 25. Fizika: Energijos transformavimas.
 26. Chemija: Metalų cheminės savybės
 27. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 28. Chemija: 10. kl
 29. Algebra: Nelygybių sistemos
 30. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 31. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 32. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 33. Fizika: Žvaigždės.
 34. Algebra: Diferencijavimas
 35. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 36. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 37. Algebra: Tikimybės
 38. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 39. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 40. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 41. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 42. Fizika: Paprastieji mechanizmai.