457.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį. CuSO4 → Cu(OH)2 Kaip papildomus reagentus galima naudotiO2, H2O, Zn, NaOH, HCl)

CuSO4 ( )
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 2. Chemija: 10. kl
 3. Fizika: Energijos transformavimas.
 4. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 5. Algebra: Lygčių grafikai
 6. Algebra: Variacinė eilutė
 7. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 8. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 9. Algebra: Nelygybių sistemos
 10. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 11. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 12. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 13. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 14. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 15. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 16. Fizika: Darbas ir energija.
 17. Algebra: Geometrinė progresija
 18. Algebra: Koeficientas
 19. Algebra: Geometrinė progresija
 20. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 21. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 22. Algebra: Nelygybių sistemos
 23. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 24. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 25. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 26. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 27. Algebra: Varjacinė eilutė
 28. Algebra: Diferencijavimas
 29. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 30. Fizika: Žvaigždės.
 31. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 32. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 33. Algebra: Kvadratinė funkcija
 34. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 35. Algebra: Diferencijavimas
 36. Algebra: Tikimybės
 37. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 38. Chemija: Metalų cheminės savybės
 39. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 40. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 41. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 42. Algebra: Bendri elementai