457.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį. CuSO4 → Cu(OH)2 Kaip papildomus reagentus galima naudotiO2, H2O, Zn, NaOH, HCl)

CuSO4 ( )
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Variacinė eilutė
  2. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  3. Algebra: Geometrinė progresija
  4. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  5. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  6. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  7. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  8. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  9. Algebra: Varjacinė eilutė
  10. Algebra: Diferencijavimas