837.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Užpildykite tarpus.

Užbaikite sakinį vienu iš terminų: statinis, įžambinė, smailus kampas, bukas kampas, status kampas (atsakymą rašykite vardininko linksniu).
Stačiojo trikampio įžambinei priešpriešiais yra - .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičių lygtys
 2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Algebra:
 4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Taško koordinatės
 7. Algebra:
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Vienanariai
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 16. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 19. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 21. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Algebra:
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Trinariai
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 36. Algebra: Ordinatės ašis
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 40. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 41. Algebra: Funkcija
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė