837.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Užpildykite tarpus.

Užbaikite sakinį vienu iš terminų: statinis, įžambinė, smailus kampas, bukas kampas, status kampas (atsakymą rašykite vardininko linksniu).
Stačiojo trikampio įžambinei priešpriešiais yra - .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Algebra: Taško koordinatės
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Ordinatės ašis
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 14. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 16. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 21. Algebra:
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra:
 24. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 27. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 28. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 29. Algebra:
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Algebra: Skaičių lygtys
 34. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Funkcija y = x²
 37. Algebra: Trinariai
 38. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 39. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Algebra: Funkcija