652.3. Daugianariai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite daugianario 3x^2y+z-4y+x reikšmę, jeigu x = 0; y = 5; z = 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra:
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 11. Algebra: Koordinačių plokštuma
 12. Algebra:
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Daugianariai
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Racionalieji skaičiai
 29. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku