1227.3. Priešingi daugianariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie daugianariui priešingą daugianarį yra teisingas?
Daugianario ir jam priešingo daugianario suma yra lygi dvigabai daugianario reikšmei.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 17. Algebra: Ordinatės ašis
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra:
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 25. Algebra: Skirtingi vienanariai
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 30. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 32. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 37. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 38. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 41. Algebra: Skaičiaus modulis
 42. Algebra: Vienanariai